Aankomende wedstrijd: CSVC 1 - Nieuw Balinge 1 (regulier) op 25 mei. om 14:30

Najaarsledenvergadering v.v. C.S.V.C.

Aankondiging

 Namens de v.v. C.S.V.C. heb ik de eer en het genoegen u, als lid van de v.v. C.S.V.C., uit te nodigen voor de

 Najaarsledenvergadering v.v. C.S.V.C.

 Datum:             30 november 2018

Plaats:              Kantine van v.v. C.S.V.C.

Aanvang:         19.30 uur

 Agenda:

 Opening door de voorzitter.

 1. Notulen vorige jaarvergadering. (liggen op de tafels)
 2. Financieel verslag van de penningmeester.
 3. Beleidsplan C.S.V.C. komende jaren.

 

Pauze:    In de pauze kunnen vragen voor de rondvraag schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter.

 

 1. Bestuursverkiezing:
 • Aftredend:    Ben Grevers
 • Vacant:         Functie van secretaris

Kandidaten voor bovengenoemde functie kunnen schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter tot voor aanvang van de ledenvergadering.

 • Het bestuur stelt voor om het voorzitterschap van dhr. Thomas Tent opnieuw vast te stellen voor een periode van één jaar zoals de reglementen voorschrijven.

 

 1. Uitreiking onderscheidingen / waarderingen / lidmaatschapsspeldjes.
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting door de voorzitter.

 

De jaarrekening seizoen 2017/2018 ligt ter inzage in de bestuurskamer op:

 • woensdag 28 november 2018 tussen 19:00-20:00 u.

 

 Het bestuur nodigt daarnaast alle leden van harte uit om aanwezig te zijn op deze ledenvergadering en

hoopt op een goede opkomst.