Aankomende wedstrijd: () op . om

Historie

De Historie van een vereniging gaat soms ver terug. Voor C.S.V.C. gaat ze terug naar 1961.

Het onderstaande verslag geeft u inzicht hoe de ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de afgelopen 40 jaar. Het logo werd in de afgelopen 40 jaar één maal gewijzigd. Dit gebeurde aan het begin van seizoen 2003/2004.

GESCHIEDENIS van de v.v. C.S.V.C. 

1961/1962: 


Een tweetal mannen nam het initiatief tot de oprichting van een voetbalclub op de zaterdag. Dat waren Henk de Roode en Be Gossen. Zij belegden een vergadering. Deze eerste vergadering werd gehouden bij de fam. de Roode aan de Kerkstraat te Coevorden. Daarbij aanwezig waren de heren: Slot, Blom, Minderhoud, Hekert, Vuuregge, Kruit, Renkema en de beide initiatiefnemers. Al gauw werd er een tweede vergadering vastgesteld, dit keer ten huize van dhr. Kruit. Ongeveer halverwege juni werd in zaal Arends aan de Markt de oprichtingsvergadering gehouden van de voetbalvereniging en wel onder de vlag van C.S.V.. C.S.V. bestond toen uit een gymnastiek- en een muziekafdeling. Het eerste bestuur bestond uit:

 • H. Hekert voorzitter
 • A.J.W. Eichner secretaris
 • D. Vuuregge penningmeester
 • H.D. Minderhoud lid
 • A. Lubbelinkhof lid
 • W. Blom notulist

Daarnaast werd nog een elftalcommissie benoemd. De eerste vergaderingen werden toen ook bijgewoond door de heer Langemaat, algemeen voorzitter van C.S.V. en tevens politiek actief. De oprichtingsdatum is: 1 juli 1961 Voor de benodigde gelden werd een startkapitaal van ƒ 800,00 opgehaald door verschillende mensen. Een speelveld was in de gemeente Coevorden niet voorhanden zodat het 1e seizoen werd gespeeld op een veld in de Zandpol. Ook de naam C.S.V. gaf moeilijkheden bij de K.N.V.B., omdat er al meerder clubs onder die naam bestonden, zodat uiteindelijk de C van Coevorden er achter werd geplaatst. 

Op 16 september 1961 was de eerste competitie wedstrijd van het 1e elftal. De vereniging bestond toen uit één heren senioren 1 en één heren senioren 2 elftal met daarnaast één A-junioren team. De spelers van het 1e elftal waren:

 • P. Koeling, A. Kieft, F. Mik, R. Renkema, J. Langenberg,
 • G. Wolf, T. van der Weide, B. Nijhof, J. Zijlstra, F. Kieft en A. Plasman.

De 1e wedstrijdbal werd aangeboden door de Firma Petstra te Coevorden De eerste trainingen vonden niet op het veld plaats, maar in de zaal. Het eerste bestuur bleef 2 jaar lang aan. Dhr. D.Vuuregge legde zijn functie in het bestuur neer waarop dhr. F. Mik die plaats invulling gaf. Ook werd het bestuur uitgebreid met de heren Warrink en Mepschen. Tussentijds legde de heer H. Minderhoud ook zijn functie neer. Dhr. B.H. Verweij nam zijn plaats in. Hij werd gekozen als voorzitter en oefende deze functie 3 jaar uit. (Dhr. B.H. Verweij overleed op 02-mei-1994) Ook heeft het bestuur nog bestaan uit 9 personen door toevoeging van de heren Renkema, Kieft en Plasman, echter zij oefenden hun functie maar kort uit omdat er werd besloten om geen actieve spelers uit het eerste elftal in het bestuur op te nemen.

Dhr. Langemaat, raadslid van de gemeente Coevorden zat ook niet stil en kreeg het voor elkaar dat er een voetbalveld beschikbaar kwam in de gemeente Coevorden. Dit bood veel nieuwe mogelijkheden. Het was een speelveld op de Ballast dat eigendom was van mevr. Gruppen. Het eerste seizoen leverde meteen resultaat op, namelijk promotie van het eerste elftal. Om de financiële positie van de vereniging te verbeteren werd door C.S.V. een openluchtbazaar op de Markt in Coevorden gehouden waarbij de opbrengst van ƒ 1700,00 naar de afdeling voetbal ging. De v.v. C.S.V.C. was opgericht, groeide in ledenaantal en dwong promotie af in een wedstrijd tegen Minjak. Op de Ballast was C.S.V.C. nog negen seizoenen actief, soms onder bizarre omstandigheden. Zo was er in het begin geen water en elektriciteit en al helemaal geen kantine. Omkleden gebeurde in twee schaftketen die op de kop waren getikt bij de NAM. Wassen gebeurde in de buitenlucht met alle spelers bij een koudwaterkraan. Een echte verbetering kwam er toen er in elke kleedgelegenheid waterleiding werd aangelegd met drie kranen echter nog steeds koud water. Door dit primitieve begin ontstond wel een ware vriendschapszin, saamhorigheid en samenwerking van leden de basis vormend voor een hechte vereniging. 

Het motto: roeien met de riemen die men heeft, was lange tijd van toepassing bij de v.v. C.S.V.C. 

Door dhr. F. Mik tikte een derde schafkeet op de kop. Deze kon mooi dienst doen als kantine. De v.v. C.S.V.C. bleef groeien en zo kwam er een 3e elftal en een B-junioren team. Het A-junioren elftal werd in 1967/1968 kampioen. 

Trainingen werden vaak in de sporthal, de burg. Feithal, afgewerkt en later ook nog eens op het trainingsveld van c.v.v. Germanicus. Na de aanleg van het laagspanningsnet in Coevorden werd, door het graven van een honderden meter lange geul, de leiding gelegd, die zorgde voor de verlichting in de kleedlokalen en het licht voor het trainingsveld. Ook kwamen in die tijd de eerste echte trainers van de v.v. C.S.V.C. Zij werkten toen nog pro Deo.

Trainers van het eerste uur waren:

 • Henk Weerink,
 • Tinus van der Weide,
 • Jan Broekhuizen,
 • Jaap Schipper
 • Tinus Weerink

Trainer Bosman werd na ziekte vervangen door Hennie Turien.

1971-1972

Dat seizoen was een spannend seizoen. De vereniging bestond uit 130 leden. Vanaf de vierde wedstrijd stond het 1e elftal aan de kop van de competitie en werd het in de 19e wedstrijd al kampioen. Hierdoor promoveerde het elftal naar binnen de afd. Drenthe. Er werden door dat kampioenselftal ook wedstrijden om het Noordelijk kampioenschap gespeeld. Dat seizoen werd ervaren als een waar voetbalfestijn. De meningsverschillen onderling in het bestuur leidden soms tot het opstappen van bestuursleden, die enige tijd later toch weer terug kwamen of terug werden gevraagd. Het waren soms moeilijke tijden en elk dubbeltje moest worden omgedraaid om financieel de club draaiende te houden Dankzij veel zelfwerkzaamheid kon de vereniging uitgroeien. Het ledental breidde zich uit, zodat een 4e elftal en een B2 en C1 elftal konden worden toegevoegd aan het elftalbestand.

De verhuizing:

Dan komt in 1972 de verhuizing van de Ballast naar Pikveld. Op Pikveld werden twee speelvelden en een trainingsveld in gebruik genomen en een aantal kleedkamers gebouwd. Het was in deze periode dat de spelers, trainer Stokkingreef en andere vrijwilligers de verlichting aanlegden.

1976-1977

In het seizoen 1976 / 1977 werd promotie naar de 3e klasse van de K.N.V.B. bereikt, afgedwongen door een overwinning van C.S.V.C. op de Pelikanen met 3-0. In dat jaar werd er voor het eerst aan het 1e Protos Weeering zaalvoetbal deelgenomen en bleek de v.v. C.S.V.C. de sterkste te zijn in de onderlinge confrontaties met v.v. Protos, v.v. Raptim en c.v.v.Germanicus. 


1978-1980

Tot 26 mei 1978 maakte de v.v. C.S.V.C. deel uit van C.S.V.. Onder de vlag van C.S.V. werden in maart 1974 nog de volgende jubilea gevierd: Gymnastiek: 40 jarig jubileum Muziek: 25 jarig jubileum Voetbal: 12½ jarig jubileum. 

Een bijzondere ledenvergadering maakte een eind aan de jaren lange samenwerking en ging men ieders zijn eigen weg. 

Op 11 april 1979 werd in de K.N.V.B. bekercompetitie het Asser A.C.V. uitgeschakeld. A.C.V. was toen beker en landskampioen. De uitslag van de wedstrijd was: 2-1.

In het seizoen 1979/1980 kwam de damesafdeling van de grond In 1980 had C.S.V.C. 390 leden

 

1980-1981

In 1980/ 1981 was met name de jeugd, onder de bezielende leiding van o.a. H. Voortman, G. Postma en E. Doezeman, zeer goed bezig en werden mede doordat er vele talenten bij de v.v. C.S.V.C. rondliepen zeer goede resultaten neergezet. Er waren op dat moment 7 senioren 15 junioren en 2 dames teams. En zo groeide de vereniging gestaag. Ook waren er verschillende commissies actief, zoals daar waren:

 • de jeugdcommissie,
 • de kantinecommissie,
 • de toernooicommissie,
 • de feestcommissie en
 • de redactiecommissie.

In dat jaar werd ook de club van 100 opgericht ten behoeve van de jeugdactiviteiten. De nacht van 5 op 6 april 1982, ook wel de nacht van C.S.V.C. genoemd werd koortsachtig vergaderd i.v.m. subsidie aanvraag bij de gemeente voor de bouw van de kantine en vergaderruimte voor het bestuur. Het bestuur vergaderde tot dat moment in een oude caravan en men was het 'kamperen' beu. De subsidie van ƒ 8500,00 en een lening van de bierbrouwer werd gebruikt voor de bouw van eerdere genoemde accommodatie. De opening van de kantine en de bestuurskamer vond plaats op 2 september 1982 en werd verricht door voormalig burgemeester Hoeksema en E. Beenen van het gelijknamige bouwbedrijf. Na 6 jaar vergaderen in een geleende caravan (van 1976 – 1982) werd het vergaderen een stuk aangenamer. 


1981-1982


In 1981 was de heer R. Heidema bezig aan zijn 6e seizoen als voorzitter. Hij werd op 20 augustus van dat jaar opgevolgd door de heer J. Warrink. Voor de 7e keer werd het veteranentoernooi gehouden en werd aan het toernooi de naam van A. Lubbelinkhof gegeven na diens overlijden in juli 1981. 

Het 20 jarig jubileum werd gevierd op 22 augustus 1981. Met de opening van twee door vrijwilligers gebouwde kleedkamers ging de club weer een nieuwe fase in. De kleedkamers werden geopend door Raimond Stavast en Gea van Klinken Het 80-02 toernooi met c.v.v. Germanicus, H.H.C., v.v. Twedo en v.v. C.S.V.C. werd gehouden. Ook kwam er een nieuw elftal bij. Dit elftal werd gevormd door Duitse voetballers wonend in de grensstreek. Zaterdagvoetbal in Duitsland hield veel verre reizen in waardoor de principiële spelers hun heil zochten bij de v.v. C.S.V.C. Ook het bestuur onderging enige verandering en tot het bestuur traden in dat jaar toe de heren,

 • Henk ten Brinke,
 • Anton Nevels,
 • Ab Lubbelinkhof jr. en
 • Hans Voortman

 

De v.v. C.S.V.C. had op dat moment 430 leden en was een bloeiende vereniging. In 1982 was Roelof Koeling trainer bij de v.v. C.S.V.C. en was de club binnen de gemeente Coevorden de eerste vereniging met een sponsor op het shirt namelijk: Bouwcentrum Beenen Sinds 1981 organiseerde de vereniging het 'vier provinciën' toernooi op Hemelvaartsdag. Het toernooi groeide uit tot een zeer goed bezet toernooi met vele goede teams die in de top van het zaterdagvoetbal in de K.N.V.B. mee speelden.

1984-1986 (25 jr jubileum)

In 1984 werd het bedrijf Reinders plastics shirtsponsor bij de v.v. C.S.V.C. Na 3 jaar hard werken werd ook het nieuwe gedeelte van de kantine in gebruik genomen. De jeugdafdeling verzorgde een avond met Frits Korbach de trainer van Twente en Henk Weerink de bekende Coevorder betaald voetbalscheidsrechter. In 1985 vertrekt G. Postma na 4 jaar hoofdbestuurslidmaatschap en vele jaren als jeugdbestuurslid. Hij werd benoemd tot erelid. De dames promoveren in dat jaar naar de hoogste afdeling van de Noordelijke regionale klasse. 

De v.v. Raptim krijgt een eigen accommodatie en de v.v. C.S.V.C. krijgt het 3e speelveld dat tot dan toe in gebruik was geweest als hoofdveld van Raptim. Op 8 augustus 1986 werd er een leden vergadering belegd waarbij 4 bestuursleden aftraden, waaronder de voorzitter Johan Warrink. Een 60 tal aanwezige leden kozen een nieuw bestuur. In het nieuwe bestuur namen zitting:

De voorzitter:

 • Hans Voortman

en de leden:

 • Jan Scholten,
 • Bert Schreuder
 • Ger Heersmink,
 • Douwe Vuuregge,
 • Henk Hilbink,
 • Hans Habing,
 • Jaap Buls en
 • Anton Nevels.

Op 1 oktober 1986 stopt mevr. Be Lubbelinkhof, ná meer dan 15 jaar actief bezig te zijn geweest als verkoopster van toegangskaartjes en verloting, om gezondheidsredenen. Zij werd door voorzitter Voortman in de bloemetjes gezet.

Het 80–06 toernooi wordt georganiseerd met als eindrangschikking:

 1. c.v.v. Germanicus
 2. v.v. Angelslo
 3. v.v. WKE
 4. v.v. C.S.V.C.

Het was ook in dat jaar dat de wanden van de kleedkamers werden vervangen door geïsoleerde spouwmuren. Ook was er de onthulling van het, door NEBO Borger (Klaas Nevels), gesponsorde, score bord op 28 juni ‘86.

Het 25 jarig jubileum

1986 was uiteraard het jaar van het 25 jarig jubileum. Een volledig weekprogramma werd door de jubileumcommissie samengesteld voor de leden. Iedereen van jong tot oud kon aan deze dag deelnemen. Aan de feestvreugde ontbrak het niet want niet alleen een optreden van de achterhoekse band ‘Normaal’ maar ook een avondvullend programma met Koos Alberts en Arne Jansen zorgden hier wel voor. Er was speciaal voor deze gelegenheid een grote feesttent, op het sportpark, opgezet. Het jubileum werd afgesloten met een officiële receptie op dinsdag 1 juli 1986. Een vijftal voetballers stepten op een zaterdag op een reuzen autoped van 6 mtr. lengte van Borger naar Coevorden. Eerder was gigantische autoped al onder grote belangstelling van een karavaan van supporters uit Assen vertrokken. Op deze manier wisten de voetballers aardig wat geld bij elkaar te steppen voor de aanschaf van een nieuwe lichtinstallatie.

1986-1987

In dit seizoen bestond de vereniging uit: 7 senioren-, 2 dames teams, 2 A-, B-, C- D-juniorenteams en 1 E- en F-pupillenteam, en daarnaast een damesjunioren team. Bij de dames wordt Janet Kuipers geselecteerd voor het Ned. Damesteam. Joop Lubbelinkhof stopt als speler na 20 jaar in het 1e team te hebben gespeeld en gaat in een lager elftal voetballen. Op 16 december 1986 zou de lichtinstallatie in gebruik worden genomen met als tegenstander A.C.V. Dit ging door weersomstandigheden echter niet door. Op 17 maart 1987 werd de lichtinstallatie alsnog in gebruik genomen. In 1987 volgde Be Korf trainer Roelof Koeling op die 5 jaar bij v.v. C.S.V.C. werkzaam was. In dat zelfde jaar werd een huurovereenkomst getekend met de gemeente van 10 jaar voor 4 kleedkamers en een kantine.

In 1987 werd Hommes vlees voor 3 jaar aangetrokken als hoofdsponsor en was de oprichting van de supportersvereniging een feit. In mei was de viering van het 10 jarig bestaan van de ‘club van 100’ De oprichters van de ‘club van 100’ waren de heren Voortman en de Lange, bestuursleden werden de heren Oosting en Heerkes. Anton Eichner 1987 was met name ook een bijzonder jaar voor Anton Eichner. Hij werd voor zijn verdiensten op voetbalgebied voorzien van de gouden speld van de K.N.V.B. Hij was scheidsrechter van: 1947 – 1972 en buitendien maakte hij zich verdienstelijk als lid van de scheidsrechterscommissie 1958 – 1976 terwijl hij ook in deze periode lid was van de commissie zaalvoetbal in: 1969 – 1978 en alsof het nog niet genoeg was ambieerde hij ook nog de functie van: competitieleider bedrijfsvoetbal regio Coevorden: 1965 – 1986 Ook was Anton Eichner betrokken bij de oprichting van de v.v. C.S.V.C. en gedurende lange tijd was hij bestuurslid. Anton(Antoon) Eichner overleed op 86 jarige leeftijd op 24-05-2006.

Op 17 mei 1987 was de kampioenswedstrijd tegen L.T.C. uit Assen. Deze wedstrijd werd met 1 – 0 gewonnen waardoor promotie naar de 2e klasse een feit werd. Op 30 mei 1987 werd afscheid genomen van Roelof Koeling als trainer. Op 19 juni 1987 werd afscheid genomen van Martin Heidemans, de jeugdtrainer ,die opgevolgd werd door Gerard Bruins.

In 1987 was het voor de eerste keer dat de cijfers van de vereniging niet door de kascommissie werden gecontroleerd, maar door de Jong en Laan accountants na toestemming van de ledenvergadering. De heren Korf en Bruins tekenen dat jaar weer bij als trainers. In 1986 verhuisde v.v. Raptim naar hun nieuwe accommodatie waarna de v.v. C.S.V.C. de beschikking kreeg over de, als kleedkamer gebruikte, units.

Ook werden in 1987 de eerste privatiseringsgesprekken gevoerd. Pas in 1993 was de privatisering een feit. Op 19 april 1988 overleed oud voorzitter H. Hekert. Op 15 juni 1988 werd op uitnodiging van Chroom-Plating Coevorden door een aantal personen een bezoek gebracht aan de wedstrijd: Engeland – Nederland.

Voorzitters van C.S.V.C.:

 • 1961 - 1963 : H. Hekert
 • 1963 – 1966 : Verweij
 • 1966 – 1975 : H. Hekert
 • 1975 – 1981 : R. Heidema (overl. 2-sept.2007)
 • 1981 – 1986 : J. Warring
 • 1986 – 1995 : H. Voortman
 • 1995 – 1996 : J. Berends
 • 1996 – 2004 : B.M. Grevers
 • 2004 - 2007 : H. Boer
 • 2007 - heden : Th. Tent

Trainers van C.S.V.C. 1e elftal:

 • 1961 – 1972 : Udema, J. Schippers, T. Weering, H. Bosman, H. Turien 
 • 1972 – 1974 : H. Stokkingreef
 • 1974 – 1977 : C. Ensink
 • 1977 – 1978 : J. Berends
 • 1978 – 1982 : J. van Ommen
 • 1982 – 1987 : R. Koeling
 • 1987 – 1989 : B. Korf
 • 1989 – 1990 : W. Hoogenberg
 • 1990 – 1991 : H. Luchies
 • 1991 – 1994 : W. Fokkema
 • 1994 – 1995 : J. Klaassen
 • 1995 – 1998 : H. Roossien
 • 1998 – 2004 : E. Prins
 • 2004 - 2006 : S. Bloemberg
 • 2006 - 2009 : S van de Lustgraaf
 • 2010 - 2014 : G. Prins
 • 2014-

De jaren ‘80 werden afgesloten met een wedstrijd van de v.v. C.S.V.C. tegen Barcelona op 7 augustus 1998. Het elftal van Barcelona werd getraind door Johan Cruijff bijgestaan door Rexach. Bekende spelers waren toen aanwezig:

 • Koeman,
 • Aloisio,
 • Amor,
 • Ferrer en
 • Bequiristain.

Onder grote belangstelling werd de wedstrijd gespeeld en complimenteerde Cruijff de spelers van C.S.V.C. met hun prestatie. De wedstrijd werd door C.S.V.C. nipt verloren met 5 – 1.

 

De jaren '90

De jaren ‘90 werden gekenmerkt door de vele overlegsituaties met de gemeentelijke overheid. Eindelijk ging het licht voor de nieuwbouw op groen. Nadat ook toestemming was verkregen in de ledenvergadering werden de werkzaamheden voortvarend aangepakt die uiteindelijk tot het huidige resultaat leidden. Maar voordat het zover was ging er heel wat aan vooraf. 

Er werden vele jaren gesprekken gevoerd met de gemeente over de privatisering van de gebouwen van de v.v. C.S.V.C. 
Eindelijk was het in 1994 dan zover dat er een overeenkomst kon worden getekend. De v.v. C.S.V.C. kreeg ieder jaar een bijdrage voor groot onderhoud alsmede voor reservering. De gebouwen van de v.v. C.S.V.C. waren echter in een dusdanig slechte staat dat elke gulden die er aan gespendeerd zou worden letterlijk weggegooid geld was. Herstelwerkzaamheden werden toen dan ook, door het bestuur van de v.v. C.S.V.C., stil gelegd en er werd getracht met de gemeente in gesprek te komen over herziening van de privatisering. Dit om voor beide partijen tot een goede oplossing te komen want het was toch overheidsgeld dat er in de bodemloze put terecht kwam. Er werd enige politieke druk uitgeoefend door het C.D.A.Met het indienen van een amendement in de raadvergadering van 8 december 1997 werd getracht om voldoende geld te krijgen voor de hoogst noodzakelijke verbouw/nieuwbouw van de kleedaccommodatie. Onder de druk van een mogelijke vertraging, immers per 1 januari 1998 zou de gemeentelijke herindeling plaats vinden, werd op 17 december 1997 speciaal voor dit onderwerp een raadsvergadering gehouden. In deze laatste raadsvergadering werd een bedrag toegezegd, voldoende voor de bouw van twee kleedkamers volgens de norm van het NOC/NSF. De rest van de bouw moest de vereniging uit eigen middelen bekostigen. Door het scherp inkopen van materialen en door inbreng van heel veel uren vrijwilligerswerk slaagde de vereniging en in om het bouwwerk te voltooien.. Zowel het vele vergaderen alsmede de 2 jaar durende bouwactiviteiten (elke avond maar weer) waren een ware aanslag op de vrije tijd van bestuur en vrijwilligers. Desondanks gingen de voetbalzaken steeds door. Cursussen voor scheidsrechters en leiders gingen gewoon door.

Speciale toernooien werden op de velden van C.S.V.C. georganiseerd, zoals de:

 • K.N.V.B. bekerfinales voor junioren en senioren
 • het Nederlands kampioenschap voor gehandicapten,
 • de wedstrijden tegen Utrecht en Zaragoza,
 • alsmede de aanzet tot het kampioenschap van de gemeente Coevorden
 • en het op ons complex te houden Vonk volleybal toernooi, gingen gewoon door.

Ook het:

 • kampioenschap in 1999 van het 1e heren senioren-elftal onder leiding van Erik Prins,
 • kampioenschappen van het G-team,
 • kampioenschap van de rest senioren

en de

 • kampioenschappen van de jeugd werden die jaren gevierd.

Dames, sportploeg van het jaar

Speciaal voor ons damesteam was ook uitverkiezing van sportploeg van het jaar van de gemeente Coevorden. Reeds voor 2e keer viel deze titel onze dames ten deel. Door het resultaat van het eerste heren senioren-elftal gingen we voor het eerst in de geschiedenis naar de Oostelijke 2e klasse. Helaas duurde deze euforie maar één jaar en degradeerden we, al waren we zeker niet de minste. Maar zoals zo vaak, geen doelpunten, dan ook geen wedstrijdpunten. Zo zijn we de 21e eeuw in gegaan met een bloeiend vereniging, met veel vrijwilligers, die een garantie vormen voor een verder voortbestaan van onze vereniging.

2005-2006

Bij aanvang van het seizoen 2005 2006 telt de vereniging meer dan 300 spelende leden. Aangevuld met steunende leden is het ledenbestand zo’n kleine 400 leden.

2006-2007 

Bij aanvang van het seizoen 2006 / 2007 telt de vereniging 310 spelende leden. Aangevuld met steunende leden is het ledenbestand zo'n kleine 400 leden. Aankondiging komst sporthotel op sportpark 'klinkenvlier' wordt gedaan op de jaarvergadering van 2007.

2011 50 jr jubileum

Gezien de oprichtingsdatum 1 juli 1961 (ook verwerkt in het huidige logo van V.v. C.S.V.C.) kan het niet anders dan dat er in het jaar 2011 het 50 jarig jubileum werd gevierd. Er werd een veilingcommissie gevormd die als taak had om alle jubileumacties en activiteiten te coördineren. Gedurende het gehele jaar werden er acties georganiseerd waarvan de veilingactie het hoogtepunt genoemd mag worden. 

Meer dan 150 kavels werden aan de man gebracht en een heuse veiling in de Jarinohal onder leiding van de veilingmeester.Door de jeugd werd een stroopwafelactie georganiseerd en later in het seizoen werd een voetbalplaatjesactie in samenwerking met een plaatselijke supermarkt georganiseerd. Ook deze actie was een groot succes.

Op sportief gebied ging het de eerste selectie helaas niet voor de wind. Degradatie naar de 4e klasse was een feit en dit was een domper op de vreugde in het jubileum jaar. Maar goed als je iets doet moet je het goed doen wordt wel eens gezegd.

Toch was het jubileumfeest een groot succes en een gezellige evenement.

Voor het eerst sinds jaren is het bestuur op de jaarvergadering weer voltallig (7 personen) na een lange periode zwaar onderbezet te zijn. Aanzet voor het inslagen van nieuwe wegen op beleidsgebied staan op de rol.

De A-junioren gaan in het jaar 2011 een samenwerking aan met c.v.v. Germanicus wegens gebrek aan voldoende elftal spelers wederzijds. De leden van de afzonderlijke verenigingen gehouden het lidmaatschap bij hun eigen club en er worden afwisselend op de beide clubaccommodaties wedstrijden gespeeld.

2006 - 2009 : S van de Lustgraaf
2010 - 2014 : G. Prins
2014 - Erik Prins

2013: Toekomst visie

 • Er worden zo af en toe vragen gesteld door leden over hoe het bestuur denkt over samenwerking met collega verenigingen Cvv. Germanicus en Raptim. De huidige samenwerkingsverbanden hebben tot doel om de spelers beter te maken door ze in ieder geval te laten spelen. Sommige elftallen hebben bij de afzonderlijke verenigingen niet genoeg spelers om een elftal op de been te brengen. De meningen over samenwerking zijn verdeeld.

2014:

 • In het jaar 2014 werd begonnen met het samenvoegen van de jeugd van C.S.V.C. en Cvv.. Germanicus met als doel de jeugd, ieder op zijn eigen niveau, die ontwikkeling te bieden welke het beste bij hem/haar past. Vv. Raptim doet hieraan niet mee.
  De bezetting van de teams bij de afzonderlijke verenigingen maakte dit niet meer mogelijk. Langzamerhand worden alle teams van beide verenigingen samengevoegd. In 2014 zijn dit de A-junioren, de B-junioren en de C-junioren en de D-junioren.
 • Op dat moment wordt het nog als groot voordeel ervaren dat de hooftrainer van beide verenigingen ook hoofd jeugdopleiding is en derhalve de supervisie heeft over de gehele ontwikkeling bij beide verenigingen.

2015:

 • De gemeenteraad gaat drastisch bezuinigen. Dat heeft effect op alle voetbalverenigingen in de gemeente Coevorden. De voetbalverenigingen moeten vanaf nu hun eigen broek ophouden als het gaat om onderhoud gebouwen, veldonderhoud. Er worden geen subsidies verstrekt anders dan een bijdrage in het veldonderhoud. Dat is een lelijke tegenvaller. Gesprekken tussen de gemeente en de gezamenlijke voetbalverenigingen uit Coevorden leiden amper tot verbeteringen.
  C.S.V.C. koopt daarop een tractor met hulpmiddelen om het veld te kunnen onderhouden. In eerste instantie wordt het werk gedeeltelijk uitbesteed. Vanwege de kosten gaat C.S.V.C. vervolgens in eigen beheer veel zaken zelf behartigen.

2016

 • De A1-junioren heten JO19-1 (→staat voor Jeugd onder de 19 jaar het eerste team) en zo gaat dit per leeftijdscategorie naar beneden De B2-junioren heten dus JO17-2 enz.
 • In dat jaar meldt zich ook een kleding-hoofdsponsor aan voor de gehele samenwerkingsjeugd van beide verenigingen. Deze sponsor voorziet de jeugd van:Tenues: shirts, broekjes, sokken. Trainingspakken: jassen en broeken. Tassen voor tenues.Waterzakken. Coachjassen. Een heuse kledingpresentatie wordt georganiseerd voor de hoofdsponsor en voor de co-sponsoren welke achter op de shirts gedrukt staan.

Hoofdsponsor gezamenlijke jeugdafdeling:

 • 123-Inkt hoofdjeugdsponsor met:

Shirtsponsoren

 • Victa Qlik solutions                                                                        (A)(JO19/MO19; JO18)
 • Ludwig Hypotheken en verzekeringen                                  (B)(JO17/MO17; JO16)
 • Oldenburger Fritom logistic solutions                                    (C)JO15/MO15; JO14)
 • RS Drenten Raamservice en Toscana kunststof kozijnen (D)(JO13/MO13; JO12)
 • IVM Instituut voor veiligheid en Milieu                                 (E-F)(JO11 JO10; JO9; JO8; JO7; JO6)

2017

Jeugd

 •       In de samenwerking van C.S.V.C. met Cvv.. Germanicus komen daar in 2017 als laatste teams ook de E’s en de F’-jes bij.
 • ·         In 2017 wordt ook het gezamenlijke jeugdbestuur een feit.
 •         Zitting daarin hebben:
Voorzitter:                         Theo van der Geest
Wedstrijdsecretaris:      Johan Kosters
Penningmeester:            Wim Wiegmann
Technisch Coördinator: Willem Guchelaar
Natasja Groote:                Hoofd activiteiten
Anton Nevels:                   Sponsoring
 
De kledingpresentatie van de jeugdkleding was een groot spektakel en alle shirtsponsoren waren daarbij aanweziig. De K.N.V.B. introduceert in dit jaar de nieuwe spelvormen voor de jongere jeugdteams. Bij deze spelvorm zijn er geen scheidsrechters meer maar worden begeleiders langs veld ingesteld om de jeugd te ondersteunen bij hun activiteit.
 
Senioren
De twee hoofdsponsors van C.S.V.C. melden zich ook aan voor nieuwe tenues van de eerste selectie.Zij voorzien het elftal van: Tenues; sokken; inloopshirts; trainingspakken; presentatiepakken; keeperstenues; coachjassen.
Sponsoren op de shirts:
Hoofdsponsoren Senioren heren1
·         Gert Weerts van Toscana Drenten BV, deuren en kozijnen uit Hardenberg en 
·         Henry Stuifzand van Combisport sport 2000 uit Coevorden
 
 • Vrijwilligers van C.S.V.C. zorgden voor de bedrukking van de kleding: Logo’s nummers; sponsoren, op elk kledingstuk, tas en jas van zowel de jeugd en de senioren tenues. Op deze manier worden er een hoop kosten bespaard.
 •  Aan het einde van het seizoen (2016-2017)degradeert het eerste elftal van C.S.V.C. naar de 4e klasse E. Trainer en spelers waren niet bij machte om degradatie te voorkomen. De hoofdtrainer mag blijven vermits alles in het werk wordt gesteld om zo snel mogelijk weer in de derde klasse te geraken.
 • Op de jaarvergadering van 24 nov. 2017 worden er meerdere personen lid van verdienste gemaakt. Jarenlang werd er gediscussieerd over criteria voor deze titel terwijl verder geen vervolg kon worden gemaakt met het toekennen van deze titel vanwege de complexheid van de materie.Daarop besloot het bestuur de knoop door te hakken en meer gevoelsmatig te beoordelen welke leden voor deze titel in aanmerking komen waarmee de waardering voor hen die zich bovengemiddeld inzetten voor de vereniging wordt uitgesproken.
 •  De leden van C.S.V.C. die de titel van LVV hebben ontvangen zijn:
Peter Langemaat
Jan Winter
Gezienus Hummel
Egbert Doezeman
Bertus Tibben
Jan Drewes
Zij ontvingen uit handen van de voorzitter een oorkonde en een cadeaubon te besteden bij één van de sponsoren van de club.