Aankomende wedstrijd: () op . om

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen gebundeld op KNVB.nl

Kan ik een vrijstelling (baaldag) krijgen? Kan ik voor een speler dispensatie krijgen? Wat zijn de kosten per team voor competitiedeelname? Dit zijn slechts enkele van vele vragen die verenigingen kunnen hebben. Omdat het voor verenigingen vaak een lastige klus is om de juiste informatie te vinden op de online kanalen van de KNVB, zijn de meest gestelde vragen en besproken onderwerpen nu gebundeld op één plek: https://www.knvb.nl/over-ons/contact/vraag-en-antwoord/veelgestelde-vragen.

De KNVB hoopt met deze veelgestelde vragenpagina bestuurders van dienst te zijn, maar tegelijkertijd moet het ook voor bestuurders een plek zijn om naar te verwijzen bij vragen binnen de vereniging. De KNVB hoopt met deze veelgestelde vragenpagina bestuurders van dienst te zijn, maar tegelijkertijd moet het ook voor bestuurders een plek zijn om naar te verwijzen bij vragen uit de vereniging. De informatiebehoefte van verenigingen is zeer divers en de informatieverstrekking van de KNVB is op dit moment nog onvoldoende. Deze omgeving is dan ook een eerste kleine stap naar een veel omvangrijkere, nog te ontwikkelen online servicedesk; een plek waar op klantvriendelijke wijze online relevante, praktische informatie/kennis uitgewisseld kan worden tussen onze doelgroepen, waardoor deze snel en adequaat geholpen kunnen worden. Dit zal enerzijds gebeuren door de juiste informatie op de juiste plaats op het juiste moment aan te bieden, anderzijds door verenigingen met elkaar in contact te brengen.

Input vanuit verenigingen 
Het ontwikkelen van een kwalitatief goede servicedesk is alleen mogelijk met de bijdrage van verenigingen. Vanaf begin maart zal daarom onder elk vraag/antwoord op knvb.nl/faq gevraagd worden of dit antwoord je verder heeft geholpen of niet. Als dit niet het geval is, kan in een opmerkingenveld aangeven worden waarom niet. Deze informatie kan heel waardevol zijn voor de KNVB en helpen bij de doorontwikkeling van de dienstverlening naar verenigingen!

Ook zullen de komende tijd focusgroepen samengesteld worden, waarmee de KNVB wil brainstormen over een goede invulling van de servicedesk. Hiervoor zal op een later tijdstip een oproep op de website worden geplaatst.

Met vriendelijke groeten,

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
namens het bestuur amateurvoetbal

René Ahlers, districtsmanager