Aankomende wedstrijd: () op . om

Contributie en inning

Penningmeester

Naam                                                             Telefoon                             Mobiel                                          E-mail 
Wim Wiegmann  0524-850233  06-48509237 e-mail

Aanvragen / informatie

Wilt u meer informatie over de automatische afschrijvingen van uw contributie stuur ons dan een bericht via het tabblad: contactformulier,  op deze website.

Datum waarop uw contributie wordt geïnd

Uw contributie wordt automatisch op de eerste dag van elke maand afgeschreven van uw rekening. 

Uw contributie vanaf 01-01-2017 is: 

 

Na indexering gelden de volgende bedragen:      
Geldend vanaf 01-01-2017      1-1-2017
  CODE      
Mini-kickers     1,00
Pupillen:      0 tot 12 jaar PUP   7,05
Junioren:    12 tot 18 jaar JUN         8,60
Senioren:    18 jaar en ouder SEN    16,00
Zaal SEZ       16,00
Junioren zaal en veld JVZ   8,60+7,10 15,70
Senioren zaal en veld SZV 16,00+9,20 25,20
Steunende leden STL         8,50
Donateurs (per jaar) DON   18,25
       
Bondscontributie K.N.V.B.      
Senioren SEN   11,40
Junioren JUN   8,50
Pupillen PUP   6,20
Kosten spelerspas (5 jr geldig) PAS   3,25
Verlies of diefstal spelerspas PAS   6,50
Kledingfonds jeugd éénmalig bij aanmelding     16,00
Kledingfonds Senioren éénmalig bij aanmelding     16,00
       
Mocht er zich een wijziging voordoen in uw lidstatus neemt u dan contact op met onze ledenadministratie.Zie pagina: Lid worden, op deze website.
Met het lid worden van v.v. C.S.V.C. heeft u, met  een doorlopende incasso, de club gemachtigd om de contributie en andere aan de voetbalsport gerelateerde bedragen (spelerspas, kledingfonds e.d.) van uw rekening af te schrijven.