Aankomende wedstrijd: () op . om

Verboden toegang sportpark

Door heer Nederland zijn handhavers druk met het handhaven van de COVID-19 noodverordering. Ook wij signaleren dat vooral jongeren laconiek omgaan met deze maatregelen.

Met name het betreden van gesloten sport accommodaties en velden is een probleem. Dit is momenteel VERBODEN.

Het toch betreden van de velden / accomodaties is een overtreding van de noodverordering. Dit kan zelfs resulteren in een geldboete van maximaal 4350 euro of een gevangenisstraf van 3 maanden.

Praat met uw kinderen over de risico's en de genomen maatregelen. De maatregelen dragen bij aan het voorkomen van een nog grotere uitbraak.